Vyhledávání

Třídy


● Při zakládání postavy si musíte zvolit třídu. Tato volba je velice důležitá, protože po založení postavy ji již nemůžete změnit!

● Třídy se liší v množství životů, míře způsobovaného poškození, typu výbavy a celkovém herním stylu.

● Ve hře si můžete vybrat jednu z 10 tříd.

 

Přehled tříd:
 

VÁLEČNÍK  
  POŠKOZENÍ:   ★★☆☆☆   HLAVNÍ ATRIBUT:  Síla
  ODOLNOST:   ★★★★★   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Obratnost, Inteligence
  FAKTOR NÁHODY:   ★★☆☆☆   ŽIVOTY:  Výdrž * 5 * (úroveň + 1)

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Válečníci mají velké množství životů a silné brnění, což je kompenzování nižší mírou způsobovaného poškození. Zároveň jako jediná třída ve hře mohou nosit štít, který poskytuje ochranu až 25% (na nižších úrovních může být i menší). Štít nefunguje proti kouzelníkům a nelze do něj vložit drahokam.
  BRNĚNÍ:  maximum 50%


SPECIALITA TŘÍDY

Štít - poskytuje až 25% šanci na
zablokování poškození

 

 

KOUZELNÍK  
  POŠKOZENÍ:   ★★★★★   HLAVNÍ ATRIBUT:  Inteligence
  ODOLNOST:   ☆☆☆☆☆   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Síla, Obratnost
  FAKTOR NÁHODY:   ★★☆☆☆   ŽIVOTY:  Výdrž * 2 * (úroveň + 1)

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Hlavní zbraní kouzelníků je vysoké poškození, kterému se nelze vyhnout nebo ho zablokovat.
S tím souvisí i extrémně silné kritické zásahy.
Na druhou stranu mají velmi slabou odolnost -
malé množství životů, slabé brnění a nemohou
se vyhýbat nebo blokovat poškození.
  BRNĚNÍ:  maximum 10%


SPECIALITA TŘÍDY

Vysoké poškození, kterému se nelze
vyhnout ani ho zablokovat

 

 

PRŮZKUMNÍK  
  POŠKOZENÍ:   ★★★☆☆   HLAVNÍ ATRIBUT:  Obratnost
  ODOLNOST:   ★★★★   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Síla, Inteligence
  FAKTOR NÁHODY:   ★★★☆☆   ŽIVOTY:  Výdrž * 4 * (úroveň + 1)

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Průzkumníci jsou taková všestranná třída, protože jsou dobře balancováni mezi poškozením a odolností. Hlavní výhodou je 50% šance na vyhnutí se útokům soupeře, která ještě zlepšuje odolnost průzkumníků v boji. Tato výhoda však nefunguje proti kouzelníkům.
  BRNĚNÍ:  maximum 25%


SPECIALITA TŘÍDY

50% šance na vyhnutí se útokům

 

 

NÁJEMNÝ VRAH  
  POŠKOZENÍ:   ★★★☆☆   HLAVNÍ ATRIBUT:  Obratnost
  ODOLNOST:   ★★★★   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Síla, Inteligence
  FAKTOR NÁHODY:   ★★★☆☆   ŽIVOTY:  Výdrž * 4 * (úroveň + 1)

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Nájemný vrah si propůjčuje většinu svých
vlastností od průzkumníka (včetně 50% šance na vyhnutí), liší se však ve výzbroji. Většina výbavy je sice stejná jako u průzkumníka, ale místo jedné průzkumnické zbraně používá 2 válečnické.
V souboji tedy útočí 2x po sobě.
  BRNĚNÍ:  maximum 25%


SPECIALITA TŘÍDY

2 zbraně - útočí dvakrát za sebou

 

 

BOJOVÝ MÁG  
  POŠKOZENÍ:   ★★★☆☆   HLAVNÍ ATRIBUT:  Síla
  ODOLNOST:   ★★★★   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Obratnost, Inteligence
  FAKTOR NÁHODY:   ☆☆☆☆   ŽIVOTY:  Výdrž * 5 * (úroveň + 1)
CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
Bojový mág má hodně životů, nemůže se však vyhýbat nebo blokovat poškození. Většinu výbavy sdílí s kouzelníkem, ale zbraň je od válečníka.
Hlavní specialitou bojového mága je však tajemná kometa, která na začátku souboje způsobí protivníkovi poškození až 33% jeho životů (neplatí proti kouzelníkům). Navíc posiluje všechny
atributy z výbavy o 11,11%.
  BRNĚNÍ:  Brnění * 5 ; maximum 50%


SPECIALITA TŘÍDY

Tajemná kometa - způsobí protivníkovi poškození na začátku souboje

 

 

BERSERK  
  POŠKOZENÍ:   ★★★★   HLAVNÍ ATRIBUT:  Síla
  ODOLNOST:   ★★☆☆☆   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Obratnost, Inteligence
  FAKTOR NÁHODY:   ★★★★   ŽIVOTY:  Výdrž * 4 * (úroveň + 1)

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Berserk používá kompletní válečnickou výbavu, kromě štítu. Oproti válečníkovi má ovšem méně
životů a slabší brnění. Během souboje se však
může rozzuřit, což mu dává 50% šanci na okamžitý další útok a to se může opakovat i několikrát za sebou (maximum je 15 útoků za jedno kolo). Zuřivost není možná proti kouzelníkovi.
  BRNĚNÍ:  Brnění * 0,5 ; maximum 25%


SPECIALITA TŘÍDY

Zuřivost - 50% na okamžitý další útok

 

 

LOVEC DÉMONŮ  
  POŠKOZENÍ:   ★★★☆☆   HLAVNÍ ATRIBUT:  Obratnost
  ODOLNOST:   ★★★☆☆   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Síla, Inteligence
  FAKTOR NÁHODY:   ★★★★★   ŽIVOTY:  Výdrž * 4 * (úroveň + 1)

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Lovec démonů používá zbraň od průzkumníka a zbytek výbavy od válečníka. Nemůže se vyhýbat
ani blokovat poškození, ale pokud zemře, má 44% šanci na oživení 90% svých životů. Oživit se může vícekrát, ale každá další smrt snižuje šanci o 2% a množství obnovených životů o 10%. Oživení není možné, pokud je zabit kouzelníkem.
  BRNĚNÍ:  maximum 50%


SPECIALITA TŘÍDY

Lektvar oživení - šance na oživení po zabití

 

 

DRUID  
  POŠKOZENÍ:   ★★☆☆☆   HLAVNÍ ATRIBUT:  Inteligence
  ODOLNOST:   ★★★★★   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Síla, Obratnost
  FAKTOR NÁHODY:   ★★★★   ŽIVOTY:  Výdrž * 5 * (úroveň + 1)
CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
Druidova výbava je od průzkumníka a zbraň od kouzelníka (způsobuje pouze 33% poškození).
Druid však může místo klasického útoku provést střemhlavý útok orla, který způsobí o 77,5% vyšší poškození. Také má šanci 35% na vyhnutí (neplatí proti kouzelníkům), po kterém se promění v medvěda, čímž získá na 1 kolo větší šanci (až 75%)
a poškození (+360%) kritických zásahů.
  BRNĚNÍ:  Brnění * 2 maximum 40%


SPECIALITA TŘÍDY

Proměna v orla nebo medvěda

 

 

BARD  
  POŠKOZENÍ:   ★★★★★   HLAVNÍ ATRIBUT:  Inteligence
  ODOLNOST:   ☆☆☆☆   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Síla, Obratnost
  FAKTOR NÁHODY:   ★★★☆☆   ŽIVOTY:  Výdrž * 2 * (úroveň + 1)
CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
Bard užívá výbavu od průzkumníka a kouzelnickou zbraň. Jeho specialitou je kouzelná harfa, která na začátku souboje a poté vždy po 4 kolech zahraje melodii průbojnosti, čímž zvýší poškození v boji. Melodie má 3 úrovně kvality a může trvat 1-4 kola. Délku melodie lze ovlivnit zvýšením atributu výdrž. Navíc zvyšuje poškození zbraně o 12,5%. Proti kouzelníkovi nemá melodie žádný efekt.
  BRNĚNÍ:  Brnění * 2 maximum 50%


SPECIALITA TŘÍDY

Melodie průbojnosti - zvyšuje poškození

 

 

NEKROMANT  
  POŠKOZENÍ:   ★★★★   HLAVNÍ ATRIBUT:  Inteligence
  ODOLNOST:   ★★☆☆☆   VEDLEJŠÍ ATRIBUTY:  Síla, Obratnost
  FAKTOR NÁHODY:   ★★★★★   ŽIVOTY:  Výdrž * 4 * (úroveň + 1)
CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
Nekromant má kompletně stejnou výbavu jako kouzelník, způsobuje však pouze 56% poškození. Proti lovcům démonů je však jeho poškození vyšší
o 10%. Jeho hlavní zbraní je ovšem 50% šance na vyvolání svých přisluhovačů, kteří budou na určitý počet kol bojovat po jeho boku. Proti kouzelníkům však vyvolání přisluhovačů není možné.
  BRNĚNÍ:  Brnění * 2 maximum 20%


SPECIALITA TŘÍDY

Vyvolávání přisluhovačů

 


Dodatkové informace:

 

Bojový mág
● Poškození tajemné komety se odvíjí podle toho, proti které třídě stojíte:
Třída                    
Výše způsobeného poškození 10% vašich životů 20% vašich životů 25% vašich životů 0%
Maximální poškození 33% životů protivníka 33% životů protivníka 33% životů protivníka 0% 

Druid
Střemhlavý útok orla
● Místo normální útoku lze provést střemhlavý útok, který způsobuje vyšší poškození.
● Každý střemhlavý útok zvyšuje šanci na další o 5%.
 Základní šance na střemhlavý útok:  25%
 Zvýšení šance:  5%
 Maximální šance:  50%
 Bonus k poškození střemhlavým útokem:  +77,5%
Běsný mědvěd
● Do medvědí podoby se druid dostane po úspěšném vyhnutí (šance 35%).
● V této podobě se nelze vyhýbat ani provádět střemhlavé útoky, zvyšuje se však šance a poškození kritických zásahů.
 Bonus k šanci na kritický zásah:  +10%
 Maximální šance na kritický zásah:  75%
 Bonus k poškození kritického zásahu:  +360% 

Bard
● Bard zahraje na svou harfu na začátku souboje a poté vždy po 4 kolech.
● Melodie má 3 úrovně kvality a může trvat 1-4 kola.
● Délku melodie lze ovlivnit zvýšením atributu výdrž:
    výdrž >= 50% inteligence (např. pokud máte 100 inteligence, potřebujete alespoň 50 výdrže) → délka +1 kolo
    výdrž >= 75% inteligence (např. pokud máte 100 inteligence, potřebujete alespoň 75 výdrže) → délka +2 kola
Úroveň kvality Šance Poškození Základní délka Délka s bonusem +1 Délka s bonusem +2
 Úroveň 1 25% +20% 1 kolo 2 kola 3 kola
 Úroveň 2 50% +40% 1 kolo 2 kola 3 kola
 Úroveň 3 25% +60% 2 kola 3 kola 4 kola 

Nekromant
● Nekromant má 50% šanci na vyvolání jednoho ze svých 3 přisluhovačů.
● Protivníci mohou útoky přisluhovačů zablokovat nebo se jim vyhnout.
● Proti kouzelníkům vyvolání přisluhovačů není možné.
 
Kostlivec
● Způsobuje relativně nízké poškození po dobu 3 kol. Po svém posledním útoku má 50% šanci na oživení (to lze maximálně 2x).
 Počet kol:  3
 Poškození:  +25%
 Šance na oživení:  50%  (lze maximálně 2x)
 
 
Lovecký pes
● Způsobuje největší poškození ze všech přisluhovačů. Navíc má šanci způsobit kritický zásah s opravdu vysokým poškozením.
 Počet kol:  2
 Poškození:  +100%
 Šance na kritický zásah:  +10%
 Maximální šance na kritický zásah:  60%
 Bonus k poškození kritického zásahu:  +50%
 
 
Golem
● Způsobuje velmi malé poškození, ale poskytuje 25% šanci na odražení útoku nepřítele.
 Počet kol:  4
 Poškození:  +0%
 Šance na zablokování útoku:  25%

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený