Vyhledávání

Třídy


● 
Při zakládání postavy si musíte zvolit třídu. Tato volba je velice důležitá, protože po založení postavy ji již nemůžete změnit!

● Třídy se liší v množství životů, míře způsobovaného poškození, typu výbavy a celkovém herním stylu.

● Ve hře si můžete vybrat jednu z 8 tříd.

 

Přehled tříd:
 

Válečník  

Hlavní atribut:  Síla
Vedlejší atributy: 
Obratnost, Inteligence
Životy: 
Výdrž * 5 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 50%

★ Specialita třídy:  velké množství životů, šance až 25% na zablokování poškození pomocí štítu

Předností válečníků je velké množství životů. Naproti tomu nezpůsobují tak velké poškození. Jejich specialitou je to, že jako jediná třída ve hře můžou nosit štít, který jim poskytuje až 25% šanci na zablokování poškození od protivníků. Zpočátku můžete objevovat i štíty, které poskytují menší ochranu. Štít nefunguje proti kouzelníkům a ohnivé kouli od bojového mága a také nemůže mít slot na drahokam.

 

 

 

Kouzelník  

Hlavní atribut:  Inteligence
Vedlejší atributy: 
Síla, Obratnost
Životy: 
Výdrž * 2 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 10%

★ Specialita třídy:  vysoké poškození, protivníci se nemůžou vyhnout ani zablokovat poškození

Kouzelníci způsobují velmi vysoké poškození, z toho vyplývají i velmi silné kritické zásahy. Vysoké poškození je kompenzováno nízkým počtem životů. Kouzelníci se nemůžou vyhýbat ani blokovat poškození, ale zároveň se jejich protivníci nemůžou vyhýbat ani blokovat jejich útoky.

 

 

 

Průzkumník  

Hlavní atribut:  Obratnost
Vedlejší atributy: 
Síla, Inteligence
Životy: 
Výdrž * 4 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 25%

★ Specialita třídy:  50% šance na vyhnutí

Průzkumníci způsobují průměrné poškození a mají průměrný počet životů. Jejich hlavním rysem je 50% šance na vyhýbání se útokům soupeřů. Proti kouzelníkům a ohnivé kouli od bojového mága se však vyhnout nedokážou.

 

 

 

Nájemný vrah  

Hlavní atribut:  Obratnost
Vedlejší atributy: 
Síla, Inteligence
Životy: 
Výdrž * 4 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 25%

★ Specialita třídy:  2 válečnické zbraně

Nájemný vrah má v podstatě stejné vlastnosti jako průzkumník, včetně 50% šance na vyhýbání, ale místo jedné průzkumnické zbraně používá dvě válečnické a tudíž dává 2 rány za sebou.

 

 

 

Bojový mág  

Hlavní atribut:  Síla
Vedlejší atributy: 
Obratnost, Inteligence
Životy: 
Výdrž * 5 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 50% + magický štít +40% obrany

★ Specialita třídy:  ohnivá koule, která způsobí určité poškození na začátku souboje

Bojový mág používá kouzelnickou výbavu a válečnickou zbraň. Od válečníka si propůjčuje nízké poškození a velké množství životů, ne však jeho štít. Jeho zvláštní schopností je ohnivá koule, která způsobí na začátku souboje protivníkovi určité poškození. Množství poškození způsobené ohnivou koulí závisí na vaší výdrži a také na třídě, proti které stojíte. Válečníkovi ohnivá koule způsobí poškození ve výši 25% vašich životů a průzkumníkovi s nájemným vrahem poškození ve výši 20% vašich životů. Berserk, lovec démonů a druid obdrží vždy poškození ve výši 33% z jejich životů. Kouzelník a bojový mág ohnivou kouli odrazí.

 

 

 

Berserk  

Hlavní atribut:  Síla
Vedlejší atributy: 
Obratnost, Inteligence
Životy: 
Výdrž * 4 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 25% + ztráta brnění -50% kvůli zuřivosti

★ Specialita třídy:  zuřivost, která dává 50% šanci na okamžitý další útok

Berserk používá kompletní válečnickou výbavu kromě štítu, který nemůže mít a tudíž ani nemůže blokovat poškození. V porovnání s válečníkem má také o něco méně životů a slabší brnění. Berserk se však může rozzuřit, což mu dává 50% šanci na okamžitý další útok. Po každém útoku je opět 50% šance na další a tudíž může útočit i několikrát po sobě.

 

 

 

Lovec démonů  

Hlavní atribut:  Obratnost
Vedlejší atributy: 
Síla, Inteligence
Životy: 
Výdrž * 4 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 50%

★ Specialita třídy:  šance 25% na oživení při zabití (nefunguje při zabití magií)

Lovec démonů se lehce podobá průzkumníkovi, jeho hlavní atribut je také obratnost. S průzkumníkem však sdílí jen stejné zbraně, zbytek výbavy má od válečníka. Také se na rozdíl od průzkumníka nemůže vyhýbat, má však lepší brnění. Hlavním esem lovce démonů je ovšem 25% šance na oživení při zabití a to dokonce i několikrát po sobě. Pokud ho však zabije kouzelník nebo druid, oživení není možné.

 

 

 

Druid  

Hlavní atribut:  Inteligence
Vedlejší atributy: 
Síla, Obratnost
Životy: 
Výdrž * 2 5 * (úroveň + 1)
Brnění: 
maximum 10% ; 25% ; 50%

★ Specialita třídy:  možnost nasadit medvědí nebo kočičí masku a změnit tak vlastnosti své postavy z kouzelnických na válečnické nebo průzkumnické


Druid je jediná postava ve hře, která si může přepínat mezi několika herními styly. V základu je druid podobný kouzelníkovi - používá kouzelnickou zbraň a hlavním atributem je inteligence. Zbytek výbavy má od průzkumníka. Oproti kouzelníkovi však způsobuje pouze 33% poškození a protivníci se mu můžou vyhýbat a blokovat poškození. Od úrovně 10 může druid používat medvědí masku, která mu propůjčuje válečnické vlastnosti a od úrovně 25 kočičí masku, která mu propůjčuje průzkumnické vlastnosti. Hráč si poté může přepínat mezi tím, zda chce hrát s medvědí maskou (jako válečník), kočičí maskou (jako průzkumník) a nebo bez masky (jako slabší kouzelník). Hrát bez masky se však rozhodně nevyplatí. Bez ohledu na to, v jakém režimu hráč hraje, je stále hlavním atributem inteligence.

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený