Vyhledávání

Tajemná toaleta

● Klíč od tajemné toalety můžete získat v hospodě od úrovně 100. Dostanete se do ní kliknutím na dveře v horní části hospody.

Klíč od WC v Hospodě
„Jednou s ním utekl trpasličí mág.“
 


● Do tajemné toalety házíte předměty a ty přidávají manu.

● Předmětů můžete vhodit kolik chcete, ale mana se připočte jen za první vhozený předmět toho dne.

● Pokud z toalety vychází zelená záře, znamená to, že jste v daný den již do wc vhodili předmět, za který se přičetla mana.

● Předměty vhozené do toalety po propláchnutí změní svou třídu (pokud jste např. kouzelník, získáte po propláchnutí předmět pro válečníka nebo průzkumníka).

● Do toalety můžete házet jen předměty vaší třídy. Předměty, které již byly propláchnuté, nelze do wc vhodit znovu.

● Kromě klasických předmětů můžete do wc vhodit i jiné předměty, jako např. lektvary, drahokamy apod. Za tyto vhozené předměty však nedostanete žádnou náhradu.

● Každý typ předmětu přidává jiné množství many:

   50 many  -  epické předměty
   30 many  -  drahokamy
   25 many  -  obyčejné předměty
   10 many  -  lektvary, dřevo, kamení, duše, krystaly, železo..


● Při události Zametání před vlastním prahem získáte za vhozený předmět dvojnásobek many.

● Jakmile je nádrž na manu plná, můžete záchod spláchnout. Tím zvýšíte auru a můžete znovu plnit nádrž s manou.

● Čím vyšší auru máte, tím kvalitnější předměty budete nacházet v obchodech.

● Při každém spláchnutí vypadne z wc také náhodný předmět, přičemž je šance 33%, že bude epický.

● Od aury 18 je šance na epický předmět 100% z každého spláchnutí.

● Maximální aura tajemné toalety je 66. Po dosažení této hranice se již aura nezvyšuje, nicméně do wc můžete stále házet předměty.

● Pozor! Za rozebrání či prodej spláchnuté zbraně již nedostanete zpět suroviny, které jste investovali u kováře na její vylepšení.

 

Tabulka potřebné many:

Z aury na auru Potřebná mana   
1 → 2 150
2 → 3 200
3 → 4 250
4 → 5 300
5 → 6 350
6 → 7 400
7 → 8 450
8 → 9 500
9 → 10 550
10 → 11 600
11 → 12 650
12 → 13 700
13 → 14 750
14 → 15 800
15 → 16 850
16 → 17 900
17 → 18 950
  18 → 19+ 1.000

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený