Vyhledávání

Tajemná toaleta

● Klíč od tajemné toalety můžete získat v hospodě od úrovně 100. Dostanete se do ní kliknutím na dveře v horní části hospody.

Klíč od WC v Hospodě
„Jednou s ním utekl trpasličí mág.“
 


● Do tajemné toalety házíte předměty a ty přidávají manu.

● Předmětů můžete vhodit kolik chcete, ale mana se připočte jen za první vhozený předmět toho dne.

● Pokud z toalety vychází zelená záře, znamená to, že jste v daný den již do wc vhodili předmět, za který se přičetla mana.

● Předměty vhozené do toalety po propláchnutí změní svou třídu (pokud jste např. kouzelník, získáte po propláchnutí předmět pro válečníka nebo průzkumníka).

● Do toalety můžete házet jen předměty vaší třídy. Předměty, které již byly propláchnuté, nelze do wc vhodit znovu.

● Kromě klasických předmětů můžete do wc vhodit i jiné předměty, jako např. lektvary, drahokamy apod. Za tyto vhozené předměty však nedostanete žádnou náhradu.

● Každý typ předmětu přidává jiné množství many:

   50 many  -  epické předměty
   30 many  -  drahokamy
   25 many  -  obyčejné předměty
   10 many  -  lektvary


● Při události 'Zametání před vlastním prahem' získáte za vhozený předmět dvojnásobek many.

● Jakmile je nádrž na manu plná, můžete záchod spláchnout. Tím zvýšíte auru a můžete znovu plnit nádrž s manou.

● Čím vyšší auru máte, tím kvalitnější předměty budete nacházet v obchodech.

● Při každém spláchnutí vypadne z wc také náhodný předmět, přičemž je šance 33%, že bude epický.

● Od aury 18 je šance na epický předmět 100% z každého spláchnutí.

● Maximální aura tajemné toalety je 66. Po dosažení této hranice se již aura nezvyšuje, nicméně do wc můžete stále házet předměty.

Pozor! Za rozebrání či prodej spláchnuté zbraně již nedostanete zpět suroviny, které jste investovali u kováře na její vylepšení.

 

Tabulka potřebné many:

Z aury na auru Potřebná mana   
1 → 2 150
2 → 3 200
3 → 4 250
4 → 5 300
5 → 6 350
6 → 7 400
7 → 8 450
8 → 9 500
9 → 10 550
10 → 11 600
11 → 12 650
12 → 13 700
13 → 14 750
14 → 15 800
15 → 16 850
16 → 17 900
17 → 18 950
  18 → 19+ 1.000

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený