Vyhledávání

MAZLÍČCI

 

● Od úrovně 75 se vám zpřístupní mazlíčci, kteří mají pozitivní vliv na vaši postavu.

● K mazlíčkům se dostanete přes dveře ve stáji nebo dvojitým kliknutím na tlačítko STÁJ nebo kliknutím na mazlíčky ve městě a nebo klávesovou zkratkou S.

● Jsou rozděleni do 5 elementů, z nichž každý posiluje jeden atribut:

  VODA - Síla
  SVĚTLO - Obratnost
  ZEMĚ - Inteligence
  STÍN - Výdrž
  OHEŇ - Štěstí

Přejít na jednotlivé elementy:

● V každém elementu je 20 mazlíčků (14 běžných, 4 vzácné a 2 epické), celkem tedy můžete posbírat 100 mazlíčků.

● Na úvod získáte hnízdo, které obsahuje od každého elementu jednoho mazlíčka.

     

● K získání dalších mazlíčků potřebujete najít vajíčka. Tato vajíčka padají v hospodě z úkolů, ve kterých není jako odměna žádný předmět.

● Každý mazlíček má jiné podmínky pro nalezení.

● Získat můžete vajíčka pouze těch mazlíčků, které již máte prozkoumané. Ze začátku máte prozkoumané pouze 3 mazlíčky od každého elementu a k prozkoumání dalších je musíte nejprve porazit v habitatu.

 

Habitaty

● Každý element má svůj habitat a v každém se nachází 20 protivníků (= mazlíčků, které musíte porazit, abyste mohli najít jejich vajíčka).

● Pro vstup do habitatu si vždy můžete vybrat jen jednoho mazlíčka, kterým zaútočíte.

● Každý mazlíček má jiné atributy, úroveň a třídu (válečník, kouzelník, průzkumník).

● Po souboji v habitatu si musíte 60 minut odpočinout (časovač je oddělený od podzemí). Pokud nechcete čekat, můžete tuto dobu přeskočit za 1 .

● Za každého poraženého mazlíčka v habitatu získáte ✮ zkušenosti,  zlaťáky a krmivo pro daný element.

 

Krmení mazlíčků

● Své mazlíčky můžete vylepšovat - zvyšovat jejich úroveň.

● Úroveň mazlíčků zvýšíte tím, že je nakrmíte patřičným ovocem (každý element má své vlastní ovoce).

● Mazlíčka nakrmíte tak, že ovoce přetáhnete přímo na něj.

● Ovoce můžete získávat v hospodě z úkolů, ve kterých není jako odměna žádný předmět.

                 

● Ovoce se skladuje do vlastního inventáře, takže vám nebude zabírat místo v hlavním inventáři postavy.

● Každého mazlíčka můžete nakrmit maximálně 3x za den (při události 'Dny smělých zvířátek' lze až 9x za den).

● Maximální úroveň vylepšení je 200 (na vylepšení všech mazlíčků v daném elementu na maximum je tedy potřeba 4.000 ks daného ovoce).

● Abyste mohli vylepšovat mazlíčky nad 100. úroveň, musíte nejprve porazit všechny mazlíčky v habitatech.

● Síla mazlíčků se zvyšuje také tím, čím více jich je ve smečce - každý mazlíček zvyšuje atributy smečky o 5%.

 

Útoky mazlíčků

● Pomocí svých mazlíčků můžete také zaútočit na mazlíčky ostatních hráčů.

● Souboje probíhají tak, že celá vaše smečka zaútočí na smečku protivníka - je to podobné cechovním soubojům.

● Protivníka si nemůžete vybrat - je vám zvolen automaticky podle vaší vzájemné pozice v mazlíčkovské síni slávy. Co si však vybrat můžete, je element, kterým na něj zaútočíte.

● Každým elementem můžete zaútočit pouze jednou denně - můžete tedy provést jen 5 útoků za den.

● Každý den je zvolen jeden obranný element, proti kterému budete celý den útočit.

● Před soubojem je potřeba zvážit celkovou úroveň vašich a protivníkových mazlíčků a zvolit tak vhodný element k útoku.

● Také je potřeba brát v úvahu element, na který útočíte, protože některé elementy mají výhodu nad jinými:

       VODA > OHEŇ > ZEMĚ > SVĚTLO > STÍN > VODA

● Po každém souboji si vaši mazlíčci musí odpočinout 15 minut. Tato doba se dá však přeskočit za 1 .

● Za vítězné souboje získáte věhlas do mazlíčkovské síně slávy a ovoce pro element, který je v ten den určen jako obranný.

 

Bonus mazlíčků

● Za každého mazlíčka, kterého jste již nalezli, získáte bonus 1% k danému atributu (za nalezení všech mazlíčků daného elementu získáte tedy bonus 20%).

● Bonus se ještě zvýší, když své mazlíčky vylepšíte na určitou úroveň:

   ✧ úroveň mazlíčka 100:  +0,5% k atributu

   ✧ úroveň mazlíčka 150:  +0,75% k atributu

   ✧ úroveň mazlíčka 200:  +1% k atributu

● Při vylepšení všech mazlíčků na maximální úroveň (200), bude tedy celkový bonus k danému atributu činit 40%.


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený