Vyhledávání

LEGENDÁRNÍ PODZEMÍ

● Legendární podzemí je speciální časově omezená událost, při které můžete získat legendární předměty.

● Poprvé se tato příležitost objevila 30.10.2020. Od té doby se legendární podzemí objevuje pravidelně zhruba po 3 měsících a trvá 10 až 12 dní.

● Podmínkou pro vstup do podzemí je úroveň alespoň 50.

Legendární podzemí obsahuje celkem 100 podlaží a každých 25 podlaží na vás čeká boss.

● Jakmile porazíte závěrečného bosse, získáte legendární předmět a do podzemí můžete znovu vstoupit od začátku.

● Legendární podzemí se od toho klasického velmi liší. V každém podlaží máte vždy na výběr 2 směry kam se vydat.

● Během své cesty můžete narazit na různé protivníky, bedny s kořistí, speciální místnosti či nastražené pasti. To, jak daleko se v podzemí dostanete, je stále částečně dílem náhody, ale z velké části to máte ve svých rukách.

● Pokud zemřete, musíte počkat až se vám doplní zdraví (doplňuje se rychlostí 4,17% za hodinu). Pokud čekat nechcete, můžete si zdraví doplnit okamžitě za houbičky:

+ 20% (poprvé) + 20% (podruhé) + 20% (potřetí a víc) + 100% + zbývající množství
10  15  20  48  1  / 2%


● Abyste mohli do podzemí vstoupit, potřebujete minimálně 20% životů (ale ideální je mít co nejvíc). Jakmile do podzemí vstoupíte, pokračujete ze stejného místa, kde jste předtím zemřeli.

● Důležitým aspektem legendárního podzemí jsou klíče, které můžete získat z poražených protivníků. Tyto klíče poté využijete k odemčení dveří a nebo k nákupu požehnání u klíčníka.
    
● Kromě klasické verze podzemí, do kterého lze vstoupit zdarma, existuje ještě ultimátní legendární podzemí.

● Ke vstupu potřebujete 650 , ale budete získávat 3x více surovin, předmětů, zlaťáků a především 3 legendární předměty za zdolání finálního bosse.

   
 

Vstupy do místností

● V každém podlaží máte na výběr vždy 2 možnosti kam se vydat dál. A můžete narazit na různé typy dveří či vstupů:

Záhadná místnost
Objevuje se nejčastěji ze všech, nikdy nevíte
co zde čekat.
Číhající nepřítel
V této místnosti na vás s jistotou číhá nepřítel.
Klasické dveře
K odemčení potřebujete 1 klíč, většinou za nimi naleznete nějakou kořist.
Zeď
Přes tuto kamennou zeď se nedá projít a vy si tedy musíte bezpodmínečně vybrat druhé dveře.
Boss
Za těmito dveřmi se nachází boss.
(25, 50, 75 a 100 podlaží)
Prokleté dveře
Pokud vstoupíte do této místnosti, snese se na
vás náhodné prokletí. Po vstupu vždy naleznete prokletou truhlu.
Obětní dveře
Pro vstup do této místnosti je potřeba obětovat
část svých životů. Po vstupu vždy naleznete
obětní truhlu.
Dveře se 2 zámky
K odemčení potřebujete 2 klíče.
(dostupné pouze pokud máte "Magnetovec")
Odemčené dveře
Lze do nich vstoupit bez klíče.
(dostupné pouze pokud máte "Vyzvědačský drahokam")
Epické dveře
Za těmito dveřmi se nachází epická truhla.
(dostupné pouze pokud máte "Ďábelský korunní klenot")
Prázdná místnost
V této místnosti vás nic nečeká a bez jakékoliv újmy
či odměny můžete pokračovat dál.
Dveře osudu
Ke vstupu není potřeba klíč, otevření dveří vám přinese buď náhodnou odměnu a nebo prokletí.
Dveře požehnání
Ke vstupu není potřeba klíč a navíc získáte požehnání, ovšem za dveřmi na vás čeká nepřítel.
Hladové dveře
K odemčení těchto dveří potřebujete určitou
surovinu (dřevo, kámen,...). Po vstupu vždy naleznete sytou truhlu.
Brána zkoušek
Může se objevit pouze 1x za celý průchod. Čím více protivníků porazíte (max. 5), tím lepší odměnu získáte.
Pokud v bráně zemřete, opustíte ji bez odměny.
Nouzový východ
Slouží k opuštění zkoušky, pokud již nechcete pokračovat. Po vstupu naleznete truhlu s odměnou.

 

Pasti

U vstupů do některých místností se občas objevují různé pasti, které vám při pokusu vejít do místnosti způsobí určité poškození.

● Pokud jste si během cesty vybrali drahokam osudu "Gamblerův balvan", budou pasti místo poškození způsobovat prokletí.

● Pokud u sebe máte požehnání "Zneškodnění pastí", můžete do místnosti vejít bez inkasovaného poškození.
 


 

Bedny s kořistí

● V legendárním podzemí můžete objevovat různé bedny, truhly a další předměty, ve kterých se dá nalézt užitečná kořist. Některé z nich však mohou ukrývat i určité nebezpečí.

           Obyčejná bedna
Může obsahovat zlaťáky, různé předměty či požehnání,
ale také může být prázdná.
Bronzová truhla
Může obsahovat zlaťáky, různé předměty či požehnání, ale také může být prázdná.


Stříbrná truhla
Může obsahovat zlaťáky, různé předměty či požehnání, ale také může být prázdná.

POZOR! Existuje varianta této truhly, která na vás při pokusu ji otevřít zaútočí! Po jejím poražení však získáte epický předmět. Rozeznat je lze podle malého detailu:

           Normální truhla                             Agresivní truhla
               

Epická truhla
V této truhle najdete vždy epický předmět.
Obětní truhla
Nachází se vždy za obětními dveřmi, pro její otevření je potřeba obětovat část svých životů.
Obsahuje různé suroviny (dřevo, kámen,...).
Prokletá truhla
Nachází se vždy za prokletými dveřmi, po jejím otevření na vás sešle náhodné prokletí.
Obsahuje různé suroviny (dřevo, kámen,...).
  Sytá truhla
Nachází se vždy za hladovými dveřmi a poskytne vám náhodnou surovinu (ovšem vždy jinou, než tu, kterou jste použili na otevření hladových dveří).
  Truhla s odměnou
Nachází se vždy za nouzovým východem. Velikost odměny závisí na tom, kolik protivníků jste porazili v bráně zkoušek (až 5 protivníků).
       Mrtvola
Můžete u ní najít zlaťáky, různé předměty či požehnání,
ale pozor - někdy se probere a zaútočí na vás.
Kouzelný sud
Z tohoto sudu můžete získat buď požehnání nebo prokletí.

 

Požehnání a prokletí

● Během své cesty v legendárním podzemí narazíte na různé efekty, které vám buďto pomohou (požehnání) a nebo naopak
uškodí (prokletí).

Tyto efekty lze nalézt v různých bednách a sudech, ve speciálních místnostech popřípadě zakoupit u klíčníka.

● Prokletí vám také může (ale také nemusí) způsobit útok od nepřítele, s kterým zrovna bojujete:

1 - 25. podlaží 26 - 50. podlaží 51 - 75. podlaží 76 - 100. podlaží
žádné prokletí Kocovina po zlaté horečce Otrávený Poškozená zbroj


● 
V jeden moment mohou být aktivní maximálně 3 požehnání a 3 prokletí. Pokud získáte čtvrté, nahradí jedno ze stávajících.

● Délka trvání jednotlivých požehnání a prokletí je dána buď počtem místností v řadě a nebo jiným faktorem (např. počet pastí nebo dveří).

● Může se také stát, že naleznete stejné požehnání nebo prokletí, které máte zrovna aktivní. V tom případě se délka efektu nesčítá, ale je nahrazena (takže se klidně může stát, že nová délka bude kratší než ta současná).
 

Nájezdník
+ 100% zlaťáků z beden v x místnostech v řadě
One Hit Wonder
Okamžitě zabít příšery v x místnostech v řadě  (při souboji s bossem je bez efektu)
Asistent útěku
+ 80% k šanci na útěk v x místnostech
Zneškodnění pastí
Zneškodni dalších x pastí
Šperhák
Otevření dalších x dveří bez klíče
Klíčový moment
70% šance na získání 2 klíčů během následujících x soubojů
Elixír života
Okamžité doplnění x % životů
Cesta k zotavení
Doplnění x % životů za každou místnost v x místnostech v řadě
   
Poškozená zbroj
Protivník uštědří + 50% poškození v x místnostech v řadě  (při souboji s bossem je bez efektu)
Otrávený
Obdržíš 5% poškození v každé místnosti v x místnostech v řadě
Těžkopádný
- 80% k šanci na útěk v x místnostech
Kocovina po zlaté horečce
Nasbíráš v bednách jenom 50% zlaťáků v x místnostech v řadě
Pevný zámek
Na každé dveře potřebuješ 2 klíče v x místnostech v řadě

 

Speciální místnosti

● Občas narazíte na jasné světlo vycházející z místnosti - jedná se o speciální místnost. Ke vstupu nepotřebujete žádný klíč.

● Tyto místnosti mají různý charakter - některé vám mohou uškodit, ale většina z nich vám spíše pomůže.

● Některé místnosti se objevují jen v určitých legendárních podzemích.


Příklady speciálních místností:

Dřevo
V cestě vám stojí dřevo, kliknutím ho odklidíte
a jako bonus si ho můžete nechat.
Kameny
V cestě vám stojí kameny, kliknutím je odklidíte
a jako bonus si je můžete nechat.
Krystaly
Cestu vám blokují krystaly, můžete je odklidit a nechat si je.
Duše
Před vámi leží bazén s dušemi, které můžete sklidit.

Vypravěč
Poskytne vám požehnání a doplní část vašich životů.
Studna přání
Vhodíte minci a získáte epický předmět nebo požehnání.

Fontána života
Doplní vám část životů.
Vylepšená fontána života
Doplní vám část životů a zbaví vás všech prokletí.
Rakev
Kliknutím ji otevřete a získáte zlaťáky.
Zamčená rakev
K otevření potřebujete 1 klíč, získáte z ní epický předmět.
Stoka
Kliknutím na stoku z ní vyplave epický předmět,
který již nelze vhodit do tajemné toalety.
Pavoučí síť
V síti je 1, 2 nebo 5 klíčů. Pokud zariskujete, můžete buď
tyto klíče získat a nebo vás pavouk poškodí a otráví.
Televize
Chová se jako nepřítel, ale způsobuje malé poškození. Pokud
ji porazíte, získáte 10 mincí štěstí (v ultimátním 30).
Zombie s lucernou
Běžný nepřítel, ale způsobuje malé poškození.
Kolo štěstí
Můžete získat požehnání nebo prokletí,
získat nebo ztratit klíč a nebo získat zlaťáky.
Kámen, nůžky, papír
Pokud vyhrajete, získáte epický předmět a požehnání.
Při prohře ztratíte část životů a ještě se na vás snese prokletí. Pokud je remíza, nestane se nic.
Voda
V místnosti rychle stoupá voda, pokud rychle neutečete,
přijdete o všechny své životy.
Mistr zaklínač
Nabízí vám klíče výměnou za to, že přijmete určité prokletí.
 
Láva
Nemáte jinou možnost, než projít skrz lávu, což znamená
ztrátu části vašich životů.
 

 

Klíčník

● Kromě náhodných speciálních místností existuje ještě jedna, která se objevuje v pravidelných úsecích - obchod mistra klíčníka.

     

● V první části legendárního podzemí ho nenajdete, ale poté se nachází vždy jeden obchod v každých 25 podlažích.

1 - 25. podlaží 26 - 50. podlaží 51 - 75. podlaží 76 - 100. podlaží
žádný obchod 1 obchod 1 obchod 1 obchod


● Klíčník vám nabízí utratit část svých klíčů výměnou za určité požehnání. Na výběr máte vždy 2 nabídky, z nichž si můžete vybrat pouze jednu.

● Pokud se vám žádná z nich nelíbí, můžete za 1  vyměnit zboží (stejně jako ve zbrojírně a čaroobchodě). Tuto změnu zboží můžete provést kolikrát jen chcete.

   
 

Drahokamy osudu

● Po každém poraženém bossovi (25., 50. a 75. podlaží) si můžete vybrat jeden drahokam osudu (na výběr máte vždy ze 3 možností).

● Každý drahokam přináší určitou výhodu, ale zároveň i nevýhodu. Je proto důležité svůj výběr dobře promyslet, protože to může velmi ovlivnit váš průchod legendárním podzemím.

● Po cestě můžete získat až 3 tyto drahokamy, které budou účinkovat všechny najednou (není to tedy tak, že by druhý drahokam nahradil účinek toho prvního). Je tak možné vytvořit různé kombinace.

● Jakmile dokončíte aktuální průchod (porazíte bosse na 100. podlaží), všechny drahokamy se vynulují a v dalším průchodu si vyberete nové.

● Proti bossům nemají drahokamy žádný efekt.

OKO BÝKA
Výhoda:  snižuje poškození způsobené příšerami o 20%
Nevýhoda:  snižuje úspěch při útěku ze soubojů o 30%
KRÁLÍKOVA DUŠE
Výhoda:  zvyšuje šanci na úspěch při útěku ze soubojů o 40%
Nevýhoda:  zvyšuje poškození způsobené příšerami o 25%
BALVAN CHAMTIVOSTI
Výhoda:  o 20% zvyšuje šanci najít v bednách, truhlách a u mrtvol požehnání
Nevýhoda:  objeví se více záhadných místností
SMARAGD PRŮZKUMNÍKŮ
Výhoda:  objeví se méně záhadných místností
Nevýhoda:  zvyšuje šanci na silnější prokletí o 20%
PŘÍVĚSEK MISTRA KLÍČNÍKA
Výhoda:  40% šance na získání klíče po úspěšném útěku
Nevýhoda:  jedny dveře jsou vždy zamčené
OBLÁZEK ŠÁLENÍ
Výhoda:  snižuje poškození způsobené příšerami o 20%
Nevýhoda:  za dveřmi mohou být příšery
MASTNÝ LÉČIVÝ KÁMEN
Výhoda:  když zemřeš a znovu vstoupíš do podzemí, získáš do prvních 3 místností požehnání „Cesta k zotavení“
Nevýhoda:  neobjeví se žádné epické bedny
VYZVĚDAČSKÝ DRAHOKAM
Výhoda:  šance nalezení odemčených dveří
Nevýhoda:  snižuje šanci na získání klíče po boji o 15%
MAGNETOVEC
Výhoda:  zvyšuje šanci na získání klíče po boji o 30%
Nevýhoda:  šance nalezení dveří se dvěma zámky
GAMBLERŮV BALVAN
Výhoda:  zvyšuje šanci na získání lepšího požehnání v barelech o 50%
Nevýhoda:  pasti způsobují prokletí
OBĚTNÍ KAPKA KRVE
Výhoda:  snižuje poškození způsobené obětními dveřmi o 40%
Nevýhoda:  objeví se více obětních dveří
ŽÍZNIVCOVA NADĚJE
Výhoda:  zvyšuje šanci získání lepšího požehnání v barelech o 40%
Nevýhoda:  objeví se více prokletých dveří
NEVYPOČITATELNÝ BALVAN KŘUPANA
Výhoda:  objeví se méně obětních dvěří
Nevýhoda:  zvyšuje poškození způsobené nepovedeným pokusem o útěk o 30%
SAFÍR ZLODRUHŮ
Výhoda:  objeví se méně prokletých dveří
Nevýhoda:  zvyšuje šanci na prokletí po boji o 10%
PROKLETÝ MĚSÍČNÍ KÁMEN
Výhoda:  zvyšuje šanci na úspěch při útěku ze soubojů o 20%
Nevýhoda:  prodlužuje prokletí o 1
DIAMANT CESTOVATELE ČASEM
Výhoda:  prodlužuje požehnání o 1
Nevýhoda:  zvyšuje šanci na prokletí ze sudu o 50%
HRDINŮV POKLAD
Výhoda:  snižuje poškození způsobené příšerami o 20%
Nevýhoda:  snižuje šanci nalezení předmětů o 25%
ĎÁBELSKÝ KORUNNÍ KLENOT
Výhoda:  šance nalezení epických dveří
Nevýhoda:  zvyšuje poškození způsobené příšerami o 25%
PROKLETÁ PERLA
Výhoda:  snižuje poškození způsobené nepovedeným pokusem o útěk o 40%
Nevýhoda:  20% šance na prokletí po úspěšném útěku

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený