Vyhledávání

PEVNOST

● Pevnost můžete začít stavět, jakmile dosáhnete úrovně 25.

● Ze začátku máte prázdný pozemek, na kterém postupně stavíte různé budovy, které následně vylepšujete.

● K postavení a vylepšení budov potřebujete  zlaťáky a také speciální suroviny -  dřevo (získáte z Dřevorubecké chýše) a   kámen (získáte z Kamenolomu).

● Suroviny můžete získat také z kola štěstí, denního kalendáře, kostek u skořápkáře nebo z drancování cizích pevností.

● Při události 'Festovní festival' můžete suroviny nalézt také v úkolech z hospody.

● Postavit můžete celkem 12 budov a každá má svůj význam:

1.  Pevnost - hlavní budova
2.  Dělnická ubikace - urychluje dobu stavby
3.  Dřevorubecká chýše - produkuje dřevo
4.  Kamenolom - produkuje kámen
5.  Důl na drahokamy - produkuje drahokamy
6.  Akademie - přináší zkušenosti navíc
7.  Lučištnický spolek - slouží k výcviku lučištníků
8.  Kasárny - slouží k výcviku vojáků
9.  Magická věž - slouží k výcviku mágů
10.  Pokladnice - rozšiřuje místo v inventáři
11.  Kovárna - umožňuje vylepšovat jednotky
12.  Opevnění - chrání pevnost před útoky
  ★ - budovy, které mají přímý vliv na vaši postavu


● Některé budovy vyžadují určitou minimální úroveň Pevnosti. Také platí to, že žádná budova nemůže mít vyšší úroveň, než jakou má Pevnost (vyjímkou je úroveň 21+ u Pokladnice a Dolu na drahokamy).

● Jakmile je možnost nějakou budovu postavit nebo vylepšit, je u ní zobrazen zelený vykřičník.

     

● Stavba budov zabere nějaký čas. Zpočátku se jedná o minuty až hodiny, později až o desítky dnů.

● Pokud chcete, můžete dobu stavby přeskočit za houbičky v poměru 1  = 10 minut (např. stavbu, která trvá 2 hodiny můžete přeskočit za 12 ). Se zkracující se dobou stavby klesá také případná cena přeskočení.

● V jeden moment můžete stavět pouze jednu budovu.

● Maximální úroveň většiny budov je 15 nebo 20, ale u Pokladnice je to 45 a u Dolu na drahokamy dokonce 100.

● Na vaši pevnost mohou zaútočit ostatní hráči a ukrást vám natěžené suroviny. Ty můžete ochránit tím, že je přesunete z Dřevorubecké chýše a Kamenolomu do hlavního skladu pevnosti (to provedete kliknutím na příslušné budovy).

● Aktuální množství surovin a naplněnost skladu najdete v horní části pevnosti. Naleznete zde také aktuální počty vašich jednotek.

● Maximální kapacita skladu pevnosti je 300.000.000  a 100.000.000 .

● Může nastat situace, že máte větší množství surovin, než jaká je kapacita skladu. V tom případě nebudete moci vybírat suroviny z Dřevorubecké chýše a Kamenolomu. Nicméně o suroviny, které získáte z drancování cizích pevností, nepřijdete a přičtou se vám nad rámec kapacity skladu.

● Tlačítko pro útok na cizí pevnost najdete v levém dolním rohu pevnosti.
 


 

Útoky na cizí pevnosti

● Pomocí svých vojáků můžete zaútočit na pevnosti ostatních hráčů. To provedete kliknutím na tlačítko "Útok", které se nachází v levém dolním rohu pevnosti.

● Vojáky vycvičíte v Kasárnách. Čím vyšší úroveň kasáren máte, tím více vojáků můžete vycvičit (max. 45). Úroveň vojáků zvýšíte pomocí Kovárny.

● Protivníka si nemůžete vybrat přímo, ale je vám zvolen automaticky a to v závislosti na vaší vzájemné pozici v síni slávy pevností. Pokud ho však chcete změnit, můžete tak učinit kliknutím na "Změnit protivníka". To můžete provést zdarma jednou za 5 minut a nebo bez čekání za určitý obnos zlaťáků.

● Za úspěšné útoky získáte věhlas do síně slávy pevností a suroviny do vaší pevnosti (dřevo, kamení). Před útokem vidíte, jaké množství surovin můžete z protivníka získat.

● Kromě možné kořisti vidíte také protivníkovu armádu (opevnění, lučištníky, mágy) - podle toho určíte, kolik vojáků do boje poslat. Počet vojáků zvolíte na posuvné liště.

● Ke zvolení optimálního počtu vojáků vám mohou napovědět tyto symboly:

     

● Najetím myši na symbol získáte ještě dodatkové informace od vašeho generála, pokladníka a náboráře.

● Počet vojáků je potřeba volit moudře, aby se útok vůbec vyplatil (kořist musí být vyšší, než cena použitých vojáků).

Přeživší vojáci se z útoku nevrátí! Takže ať už útok dopadne jakkoliv, musíte znovu vycvičit přesně tolik vojáků, kolik jste jich vyslali.

 

 

Obrana vaší pevnosti

● Když někdo zaútočí na vaši pevnost, musí nejprve prorazit vaše opevnění, poté lučištníky a nakonec bojové mágy (pokud tyto jednotky máte vycvičené).

● Když bude protivníkův útok úspěšný, přijdete o část svých surovin.

● Pokud se vám povede útok odrazit, nepřijdete o žádné suroviny, ale všechny padlé jednotky budete muset znovu vycvičit.

● Po útoku je vaše pevnost na 24 hodin částečně ochráněna.

     

Pevnost (budova)

Pevnost určuje kapacitu surovin a maximální úroveň všech ostatních budov.

● Jedná se o hlavní budovu v celé pevnosti - je potřebná k tomu, abyste mohli stavět ostatní budovy.

● Čím vyšší úroveň Pevnosti máte, tím větší množství surovin (dřeva a kamene) můžete uskladnit.

● Maximální úroveň budovy je 20 a žádná jiná budova nemůže mít vyšší úroveň než Pevnost (vyjímkou jsou úrovně 21+ pro Pokladnici a Důl na drahokamy).

● K tomu, abyste mohli postavit Pevnost, musíte mít úroveň postavy alespoň 25.

● V rámci Pevnosti můžete vylepšit také Síň rytířů, která zlepšuje kvalitu drahokamů pro celý cech. I zde platí, že úroveň síně rytířů nemůže být vyšší než úroveň Pevnosti.

Úroveň 1

Cena:   10 
Doba stavby:   15 minut

Kapacita dřeva:   900
Kapacita kamene:   300

Úroveň 2

Cena:   20    150    50 
Doba stavby:   31 minut 35 sekund

Kapacita dřeva:   1.760
Kapacita kamene:   560

Úroveň 3

Cena:   30    440    140 
Doba stavby:   1 hodina 6 minut

Kapacita dřeva:   3.300
Kapacita kamene:   1.000

Úroveň 4

Cena:   40    1.100    333 
Doba stavby:   2 hodiny 21 minut

Kapacita dřeva:   6.000
Kapacita kamene:   1.920

Úroveň 5

Cena:   50    2.500    800 
Doba stavby:   5 hodin

Kapacita dřeva:   12.000
Kapacita kamene:   4.000

Úroveň 6

Cena:   60    6.000    2.000 
Doba stavby:   8 hodin

Kapacita dřeva:   23.000
Kapacita kamene:   7.600

Úroveň 7

Cena:   70    13.417    4.433 
Doba stavby:   11 hodin 25 minut

Kapacita dřeva:   40.800
Kapacita kamene:   13.920

Úroveň 8

Cena:   80    27.200    9.280 
Doba stavby:   18 hodin 27 minut

Kapacita dřeva:   76.500
Kapacita kamene:   25.500

Úroveň 9

Cena:   90    57.375    19.125 
Doba stavby:   1 den 16 hodin

Kapacita dřeva:   184.800
Kapacita kamene:   60.000

Úroveň 10

Cena:   100    154.000    50.000 
Doba stavby:   3 dny 15 hodin

Kapacita dřeva:   414.000
Kapacita kamene:   133.200

Úroveň 11

Cena:   110    379.500    122.100 
Doba stavby:   8 dní

Kapacita dřeva:   830.400
Kapacita kamene:   273.600

Úroveň 12

Cena:   120    830.400    273.600 
Doba stavby:   13 dní 8 hodin

Kapacita dřeva:   1.872.000
Kapacita kamene:   619.200

Úroveň 13

Cena:   130    1.872.000    619.200 
Doba stavby:   20 dní

Kapacita dřeva:   3.744.000
Kapacita kamene:   1.248.000

Úroveň 14

Cena:   140    3.744.000    1.248.000 
Doba stavby:   25 dní 16 hodin

Kapacita dřeva:   7.200.000
Kapacita kamene:   2.340.000

Úroveň 15

Cena:   150    7.200.000    2.340.000 
Doba stavby:   33 dní 8 hodin

Kapacita dřeva:   15.120.000
Kapacita kamene:   5.040.000

Úroveň 16

Cena:   160    15.120.000    5.040.000 
Doba stavby:   44 dní

Kapacita dřeva:   27.350.000
Kapacita kamene:   9.000.000

Úroveň 17

Cena:   170    27.350.000    9.000.000 
Doba stavby:   48 dní

Kapacita dřeva:   50.000.000
Kapacita kamene:   17.500.000

Úroveň 18

Cena:   180    50.000.000    17.500.000 
Doba stavby:   52 dní

Kapacita dřeva:   90.000.000
Kapacita kamene:   30.000.000

Úroveň 19

Cena:   190    90.000.000    30.000.000 
Doba stavby:   56 dní

Kapacita dřeva:   165.000.000
Kapacita kamene:   54.000.000

Úroveň 20

Cena:   200    165.000.000    54.000.000 
Doba stavby:   60 dní

Kapacita dřeva:   300.000.000
Kapacita kamene:   100.000.000

 

Síň rytířů

Všechna vylepšení cechu v Síni rytířů zlepšují kvalitu drahokamů v dolech u všech členů cechu.

● Na vylepšování síně rytířů se podílí celý cech.

● Čím více rytířů dohromady v cechu máte, tím lepší drahokamy budete těžit.

● Maximální úroveň síně rytířů jednoho hráče je 20. Maximum rytířů je tedy 1.000, za předpokladu, že je v cechu maximální počet členů (50).

● Úroveň síně rytířů nemůže být vyšší než úroveň Pevnosti.

● Pokud z cechu odejdete, všechna vylepšení vám zůstanou a budou opět aktivní, jakmile vstoupíte do nového cechu.

● Pokud má alespoň jeden člen cechu vylepšenou síň rytířů na úrovni 15, zpřístupní tím pro celý cech černé drahokamy.

 

Vylepšení síně rytířů

Úroveň Cena vylepšení
1. 720  240 
2. 1.408  448 
3. 2.640  800 
4. 4.800  1.536 
5. 9.600  3.200 
6. 18.400  6.080 
7. 32.640  11.136 
8. 61.200  20.400 
9. 147.840  48.000 
10. 331.200  106.560 
11. 664.320  218.880 
12. 1.497.600  495.360 
13. 2.995.200  998.400 
14. 5.760.000  1.872.000 
15. 12.096.000  4.032.000 
16. 21.880.000  7.200.000 
17. 40.000.000  14.000.000 
18. 72.000.000  24.000.000 
19. 132.000.000  43.200.000 
20. 240.000.000  80.000.000 

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený