Vyhledávání

CECH

● Cech je spolek hráčů, díky kterému můžete komunikovat se svými přáteli či navázat nové kontakty.

● Dostanete se do něj tak, že přijmete pozvánku od vůdce nebo důstojníka z nějakého cechu a nebo si můžete založit cech vlastní.

● Založení vlastního cechu stojí 10 .

● Maximální počet hráčů, kteří mohou být v jednom cechu, je 50.

● V cechu můžete s ostatními členy komunikovat pomocí chatu, který lze kdykoliv vysunout touto šipkou:

     

● Každý cech má svůj vlastní erb, který si můžete přizpůsobit podle svých preferencí.

Ukázka erbu


● 
Stejně jako každá postava, má i každý cech svůj popis. Ten může upravovat pouze vůdce cechu a text je omezen na 1.200 znaků včetně mezer a enterů.

● Členství v cechu poskytuje hráčům určité výhody a bonusy.


 

Bonusy v cechu

● V cechu můžete vylepšit 2 bonusy:

 Pokladnice - dává bonus ke zlaťákům
 Instruktor - dává bonus ke zkušenostem


● 
Bonusy se vylepšují pomocí bodů schopností. Tyto schopnosti si každý člen vylepšuje sám a celkový součet těchto bodů od všech členů cechu dává výsledný bonus.

● Celkový bonus je vypočten následovně: celkový počet bodů schopností * 0,2 = výsledný bonus

● Maximální úroveň vylepšení je 500 bodů (= 100 %), takže i pokud je v cechu pouze jeden člen, může mít bonusy vylepšené na maximum. Pokud je v cechu členů 50, k maximálnímu bonusu stačí, aby měl každý člen 10 bodů.

Úroveň vylepšení Cena vylepšení
1 5
2 10
3 25
4 100
5 250
6 500    2
7 1.000    4
8 1.500    6
9 2.000    8
10 2.500    10
11 5.000    10
12 6.000    10
13 7.000    10
14 8.000    10
15 9.000    10
16 - 50 10.000    10
51 - 500 25.000    10

 

● Vylepšení na úroveň 500 vyjde celkem na 11.642.890  a  4.930 .

● Bonusy lze ještě zvýšit, pokud cech zdolá cechovní podzemí. Za každý úspěšný nájezd se cechu přičte 10 bodů schopností (2 %) ke zlatu i zkušenostem.

● Tyto bonusy se přičítají za prvních 50 nájezdů, takže lze získat dalších 500 bodů k bonusům. Celkově tedy bonusy mohou dosáhnout až 1.000 bodů (200 %).
 

Souboje cechů

● Jednotlivé cechy mezi sebou mohou bojovat. Za vítězné souboje získají členové zkušenosti a věhlas pro svůj cech.

● Útok může vyhlásit pouze důstojník nebo vůdce kliknutím na ikonu meče:

     

● Náklady na útok (100 ) hradí hráč, který útok vyhlásil.

● Napadený cech má 10 hodin na to, aby se jeho členové připravili na obranu. To se provede kliknutím na štít:

     

● Hráči, kteří se nestačí včas přihlásit do obrany, budou mít v souboji pouze 50% svých životů. Jedná-li se o déle neaktivní hráče (více jak 14 dní), budou mít pouze 10% životů.

● Hráči z útočícího cechu, kteří se nestačí včas přihlásit do útoku, se nebudou souboje účastnit vůbec.

● Po souboji si musí členové cechu odpočinout 90 minut, než bude možné vyhlásit další útok.

● Pokud chce hráč ještě zvýšit šance svého cechu na úspěch v souboji, může nabít houbový katapult.

 Houbový katapult - způsobí v následujícím souboji poškození náhodnému hráči ve výši 50% jeho životů


● 
V jeden okamžik lze mít nabité maximálně 3 obří houby, každá z nich stojí 5 .

● Houbový katapult nelze použít do cechovního podzemí.
 

Cechovní portál, hydra a pekelná zdviž

● Kromě soubojů mezi cechy se mohou členové zapojit také do zdolávání cechovního démonického portálu, ve kterém může každý člen cechu bojovat 1x denně.

● Poté, co vůdce cechu zvolí cechovního mazlíčka, se zpřístupní možnost bojovat s hydrou, na kterou může každý člen pomocí cechovního mazlíčka zaútočit rovněž pouze 1x denně.

● Další cechovní aktivitou, která je však dostupná pouze jednou za čas a na omezenou dobu, je pekelná zdviž.
 

Příkazy do chatu

● Kromě komunikace s ostatními členy cechu můžete chat využít také k zadávání různých příkazů:

/help  - zobrazí základní příkazy
/gold bet x  - vsadí „x“ zlaťáků u skořápkáře
/mushrooms bet x  - vsadí „x“ houbiček u skořápkáře
/me...  - změní barvu vaší zprávy
/friend „jméno“  - přidá zvoleného hráče do vašeho seznamu přátel
/unfriend „jméno“  - odstraní zvoleného hráče z vašeho seznamu přátel
/ignore „jméno“  - přidá zvoleného hráče do vašeho seznamu ignorovaných
/unignore „jméno“  - odstraní zvoleného hráče z vašeho seznamu ignorovaných
@jméno  - zašle vybranému hráči zprávu v chatu, kterou uvidí jen on
/help advanced  - zobrazí pokročilé příkazy
/clear  - smaže historii chatu
/pid  - zobrazí ID hráče
/gid  - zobrazí ID cechu
/coa [ číslo ]  - zobrazí číslo erbu nebo nastaví erb, například /coa 0101130815020C0505030B nastaví tento erb
/chatblink [ 0..3 ]  - nastaví blikání chatu (0 - žádná upozornění, 1 - soukromé zprávy, 2 - zprávy v chatu, 3 - všechny zprávy)
/ver  - zobrazí aktuální verzi hry
/hidegoldframe [ 1 | 0 ]  - skryje / odkryje váš zlatý profil (funguje pouze pokud máte zlatý profil)
/redgreen [ 1 | 0 ]  - zapne / vypne režim modré barvy v cechu, která nahrazuje zelenou
/time  - zobrazí serverový datum a čas
/mushroomspaid  - zobrazí celkové množství houbiček, které jste koupili
/mushroomsfree  - zobrazí celkové množství houbiček, které jste získali zdarma

 

Akce v cechu

Vstoupit do cechu
Zobrazíte seznam cechů, které nabízejí volná místa.
Pozvat hráče do cechu
Zašlete vybranému hráči pozvánku do cechu (může pouze vůdce nebo důstojník).
Nelze pozvat
Zvolenému hráči nelze zaslat pozvánku do cechu, protože má tuto možnost vypnutou v nastavení.
Povýšit na důstojníka
Povýšíte vybraného člena na důstojníka.
Degradovat
Degradujete vybraného důstojníka na řádového člena.
Vyloučit člena z cechu
Vyloučíte člena z cechu, čímž ho zároveň přidáte na svůj seznam ignorovaných hráčů.
Povýšit na vůdce
Přenecháte vybranému důstojníkovi funkci vůdce cechu a z vás se stane důstojník.
Svrhnout vůdce
Po 21 dnech může některý z důstojníků svrhnout neaktivního vůdce a převzít tak jeho funkci.
Opustit cech
Opustíte současný cech.

 

Hodnosti a pravomoce v cechu

Pravomoc Člen   Důstojník   Vůdce  
  Účast v soubojích, cechovním podzemí, portále a boji s hydrou
  Psaní do chatu
  Vylepšování vlastních bodů schopností
  Nabití houbového katapultu vlastními houbami
  Navrhnutí erbu
  Vyhlašování útoků na cizí cechy a nájezdů na podzemí
  Pozvání hráče do cechu
  Vyloučení hráče z cechu
  Svrhnutí vůdce po 21 dnech jeho neaktivity
  Změna erbu
  Úprava popisu cechu
  Povýšení běžného člena na důstojníka
  Degradování důstojníka na běžného člena
  Určení cechovního mazlíčka

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený