Vyhledávání

Hydra


● Aby mohli členové cechu útočit na hydru, musí vůdce cechu zvolit cechovního mazlíčka.

● K tomu je potřeba, aby měl velitel úroveň alespoň 150 a v cechu musí být minimálně 10 členů. Při splnění těchto podmínek může vůdce zvolit jakéhokoliv svého mazlíčka, který dosáhl úrovně 100.

● Cechovní mazlíček bude mít třídu podle zvoleného mazlíčka. Jiné rozdíly (kromě vzhledu) mezi jednotlivými mazlíčky nejsou.

● Mazlíčka můžete kdykoliv změnit.

● Atributy mazlíčka se počítají podle atributů prvních 25 členů v cechu. Všechny atributy jsou sečteny a vyděleny 10.

● Maximální úroveň mazlíčka se vypočítává podobným způsobem - součet úrovní prvních 25 členů a tato hodnota se vydělí 25.

● Atributy mazlíčka jsou stejné pro všechny členy cechu, ale jeho úroveň si zvyšuje každý sám pomocí tlačítka +.

Vylepšení Úroveň mazlíčka Cena vylepšení
1 5 2,50 
2 10 250 
3 10  15 2.500     2 
4 15  20 5.000     2 
5 20  25 5.000     2 
6 25  30 5.000     2 
7 30  35 5.000     2 
8 35  40 5.000     2 
9 40  45 5.000     2 
10 45  50 5.000     2 
11+ 50 55+ 12.500     2 

 

● Mazlíček nemůže mít v boji vyšší úroveň, než jaká je maximální úroveň mazlíčka vypočítaná z průměru prvních 25 hráčů v cechu (příklad: pokud jste vylepšili mazlíčka na úroveň 500, ale průměrná úroveň prvních 25 členů cechu je 460, bude mít mazlíček v boji úroveň 460).

● Absolutní maximální úroveň mazlíčka je 600.

● Úroveň vašeho cechovního mazlíčka (každý hráč vylepšuje sám) je zobrazena přímo u něj. Jeho atributy (stejné pro všechny členy cechu) se zobrazí najetím myši na mazlíčka.

● Každý člen může s mazlíčkem 1x denně zaútočit na hydru.

● Životy hydry jsou společné pro celý cech, podobně jako u cechovního démonického portálu.

● Hydra je tím silnější, čím víc hlav má. Začínáte proti jednohlavé hydře a když se vám ji povede porazit, budete druhý den bojovat proti hydře dvouhlavé, pak trojhlavé, čtyřhlavé atd.

● Za úspěšné poražení hydry získáte bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů. Za každou poraženou hlavu je bonus 25%. Pokud tedy porazíte např. čtyřhlavou hydru, bude bonus činit 100%.

● Když se vám hydru porazit nepodaří, bude mít druhý den o jednu hlavu méně (tedy bude slabší) a bonus bude menší.

 Jednohlavá Hydra  

 Level 325

 Síla: 52.800    Obratnost: 6.720    Inteligence: 6.720    Výdrž: 126.000    Štěstí: 21.600

 Životy: 200.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů: +25%

 Dvouhlavá Hydra  

 Level 350

 Síla: 48.416    Obratnost: 11.972    Inteligence: 12.081    Výdrž: 163.332    Štěstí: 23.725

 Životy: 380.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+50%

 Trojhlavá Hydra  

 Level 370

 Síla: 7.998    Obratnost: 7.998    Inteligence: 58.256    Výdrž: 170.280    Štěstí: 24.768

 Životy: 250.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+75%

 Čtyřhlavá Hydra  

 Level 395

 Síla: 10.493    Obratnost: 65.789    Inteligence: 10.573    Výdrž: 184.230    Štěstí: 31.720

 Životy: 770.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+100%

 Pětihlavá Hydra  

 Level 420

 Síla: 21.357    Obratnost: 67.614    Inteligence: 21.357    Výdrž: 203.916    Štěstí: 42.294

 Životy: 1.360.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+125%

 Šestihlavá Hydra  

 Level 440

 Síla: 70.908    Obratnost: 25.251    Inteligence: 25.251    Výdrž: 231.278    Štěstí: 45.372

 Životy: 2.500.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+150%

 Sedmihlavá Hydra  

 Level 460

 Síla: 22.991    Obratnost: 76.322    Inteligence: 22.638    Výdrž: 240.345    Štěstí: 46.864

 Životy: 3.000.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+175%

 Osmihlavá Hydra  

 Level 480

 Síla: 18.980    Obratnost: 18.980    Inteligence: 90.136    Výdrž: 264.951    Štěstí: 48.613

 Životy: 2.500.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+200%

 Devítihlavá Hydra  

 Level 500

 Síla: 89.425    Obratnost: 34.237    Inteligence: 34.416    Výdrž: 324.682    Štěstí: 63.017

 Životy: 10.899.999.744               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+225%

 Desetihlavá Hydra  

 Level 525

 Síla: 37.239    Obratnost: 76.696    Inteligence: 37.239    Výdrž: 330.986    Štěstí: 53.802

 Životy: 14.000.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+250%

 Jedenáctihlavá Hydra  

 Level 550

 Síla: 106.424    Obratnost: 20.679    Inteligence: 20.679    Výdrž: 347.519    Štěstí: 57.549

 Životy: 19.000.000.512               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+275%

 Dvanáctihlavá Hydra  

 Level 575

 Síla: 111.363    Obratnost: 39.613    Inteligence: 39.613    Výdrž: 376.189    Štěstí: 71.319

 Životy: 20.000.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+300%

 Třináctihlavá Hydra  

 Level 600

 Síla: 34.306    Obratnost: 123.563    Inteligence: 34.306    Výdrž: 399.001    Štěstí: 80.786

 Životy: 19.000.000.512               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+325%

 Čtrnáctihlavá Hydra  

 Level 610

 Síla: 39.832    Obratnost: 39.832    Inteligence: 136.753    Výdrž: 417.645    Štěstí: 63.190

 Životy: 10.000.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+350%

 Patnáctihlavá Hydra  

 Level 620

 Síla: 137.144    Obratnost: 39.634    Inteligence: 39.634    Výdrž: 447.741    Štěstí: 86.381

 Životy: 28.000.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+375%

 Šestnáctihlavá Hydra  

 Level 625

 Síla: 153.224    Obratnost: 15.470    Inteligence: 48.265    Výdrž: 489.105    Štěstí: 88.120

 Životy: 29.999.998.976               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+400%

 Sedmnáctihlavá Hydra  

 Level 630

 Síla: 163.224    Obratnost: 64.781    Inteligence: 63.721    Výdrž: 507.599    Štěstí: 93.780

 Životy: 32.000.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+425%

 Osmnáctihlavá Hydra  

 Level 640

 Síla: 182.015    Obratnost: 41.927    Inteligence: 41.927    Výdrž: 575.061    Štěstí: 99.832

 Životy: 36.999.999.488               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+450%

 Devatenáctihlavá Hydra  

 Level 650

 Síla: 195.334    Obratnost: 50.000    Inteligence: 50.000    Výdrž: 651.487    Štěstí: 117.563

 Životy: 43.000.000.512               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+475%

 Nespočetněhlavá Hydra  

 Level 660

 Síla: 229.388    Obratnost: 62.835    Inteligence: 62.835    Výdrž: 711.394    Štěstí: 137.813

 Životy: 48.000.000.000               Bonus ke zkušenostem ze seznamu úkolů+500%

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený