Vyhledávání

PODSVĚTÍ


Podsvětí se nachází pod pevností a je založeno na podobném principu - stavíte a vylepšujete různé budovy, které vám dávají určité bonusy.

● Zpřístupní se vám, jakmile najdete mystický kámen Srdce temnoty. Ten vytěžíte z dolu na drahokamy v pevnosti (podmínkou je mít úroveň dolu alespoň 10 a otevřenou věž).

Srdce temnoty

● Přepínat mezi podsvětím a pevností můžete pomocí mince, která se nachází v pravém dolním rohu.

     

● K postavení a vylepšení budov potřebujete  zlaťáky a speciální surovinu duše padlých hrdinů (získáte z Extraktoru duší).

● Tyto duše můžete získat také za nalákání hrdinů do vašeho podsvětí, případně z kola štěstí, denního kalendáře či kostek u skořápkáře.

● Při události 'Dny zadumaných duší' můžete duše nalézt také v úkolech z hospody.

● Postavit můžete celkem 10 budov a každá má svůj význam:

1.  Srdce temnoty - hlavní budova
2.  Brána do podsvětí - umožňuje nalákat hrdiny do vašeho podsvětí
3.  Zlatý důl - produkuje zlaťáky
4.  Extraktor duší - produkuje duše
5.  Skřetí jáma - slouží k výcviku skřetů
6.  Mučírna - zvyšuje množství duší z nalákaných hrdinů
7.  Gladiátor cvičitel - zvyšuje poškození kritickým zásahem
8.  Trolí blokáda - slouží k výcviku trolů
9.  Adventuromat - uchovává nespotřebovanou touhu po dobrodružství
10.  Správce - chrání vaše podsvětí
  ★ - budovy, které mají přímý vliv na vaši postavu


● Žádná budova nemůže mít vyšší úroveň, než jakou má Srdce temnoty (vyjímkou je úroveň 16+ u Zlatého dolu).

● Jakmile je možnost nějakou budovu postavit nebo vylepšit, je u ní zobrazen zelený vykřičník.

     

● Systém stavby a vylepšování budov je stejný jako v pevnosti.

● Doba stavby budov v podsvětí se zkracuje v závislosti na úrovni Dělnické ubikace v pevnosti.

● Maximální úroveň většiny budov je 15, u Zlatého dolu je to 100.

● Maximální kapacita skladu podsvětí je 162.518.400 .

● Aktuální množství duší a naplněnost skladu najdete v horní části podsvětí. Naleznete zde také informace o vašich jednotkách s možností jejich vylepšení.

● Může nastat situace, že máte větší množství duší, než jaká je kapacita skladu. V tom případě nebudete moci vybírat duše z Extraktoru duší. Nicméně o duše, které získáte za nalákání hrdinů, nepřijdete a přičtou se vám nad rámec kapacity skladu.

Absolutní maximum kapacity duší je 2.000.000.000  a nad tuto hodnotu se již žádné suroviny nepřičítají.

● Na rozdíl od pevnosti, v podsvětí vám vaše duše nemůže nikdo sebrat. Také systém soubojů je jiný než v pevnosti.
 

Lákání hrdinů do podsvětí

● Do svého podsvětí můžete nalákat nicnetušící hrdiny, abyste z nich získali duše.

● K lákání hrdinů potřebujete postavit Bránu do podsvětí. V závislosti na její úrovni můžete nalákat až 5 hrdinů za den.

● Po kliknutí na tlačítko "Nalákat hrdinu..." v levém dolním rohu podsvětí vám hra nabídne vhodného hrdinu.

● Pokud chcete nalákat někoho jiného, klikněte na "Najít hrdinu..." a vyberte si v síni slávy. Hrdinu pak nalákáte kliknutím na ikonu modrých mečů.

     

● Když máte vybraného hrdinu, vrhne se na něj celá vaše armáda (nejprve skřeti, poté trolové a nakonec správce).

● Velkým rozdílem oproti pevnosti je to, že v podsvětí vaše jednotky neubývají a proto je po souboji nemusíte doplňovat. Stejně tak nemůžete přijít o vaše suroviny (duše).

● Abyste ze souboje získali maximum duší, musí mít daný protivník určitou minimální úroveň. Tuto úroveň zjistíte kliknutím na "Nalákat hrdinu..." a nebo pouhým najetím myši na toto tlačítko.

● Pokud má hrdina vyšší než minimální úroveň, nedostanete duše navíc. Pokud má však úroveň nižší, získáte duší méně.

● Po vyhraném souboji se minimální vyžadovaná úroveň protivníka zvýší o 1, po prohraném souboji se naopak sníží o 5.

● Za nalákaného hrdinu získáte ještě více duší, pokud postavíte a vylepšíte Mučírnu. Ta přidává za každou úroveň budovy +10% bonusových duší (maximum je tedy +150%).


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený